Умови використання сайту

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода сервісу carusel.biz (далі - Угода) містить правила користування сайтом carusel.biz (далі - Сайт), вимоги до інформації, яка підлягає розміщенню на сайті, і ряд інших умов, які є обов'язковими для всіх осіб, які використовують можливості та сервіси Сайту (далі - Користувач).

 

1.2. Ця Угода укладається між сервісом carusel.biz (далі - Компанія) і Користувачем Сайту.

 

1.3. Використання сервісу carusel.biz означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, Компанія просить його покинути даний Сайт.

 

1.4. Згідно з Цивільним кодексом України розміщення на Сайті тексту цієї Угоди є пропозицією з боку Компанії укласти цю Угоду на умовах, викладених в ньому (офертою).

 

1.5. Згідно з Цивільним кодексом України реєстрація Користувача та/або будь-яке використання можливостей або сервісів Сайту Користувачем на Сайті є повним і безумовним прийняттям з боку Користувача пропозиції укласти цю Угоду (акцептом).

 

1.6. Згідно з Цивільним кодексом України ця Угода є публічним договором приєднання.

 

1.7. Використання можливостей або сервісів Сайту автоматично підтверджує згоду Користувача на умови цієї Угоди без будь-яких додатків, змін і/або застережень.

 

1.8. Даною Угодою Компанія надає Користувачеві послуги з надання можливості використання Сайту для розміщення на ньому оголошення з інформацією про товари (послуги) з метою, у тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів і послуг іншими користувачами.

 

1.9. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торгівельну платформу для розміщення оголошень.

 

2. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки;

 

2.2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

 

2.3. Компанія - сервіс carusel.biz;

 

2.4. Сайт - інтернет-сайт https://carusel.biz, адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень.

 

2.5. Користувач - фізична або юридична дієздатна особа, яка прийняла умови даної Угоди і користується послугами Компанії.

 

2.6. Реєстрація - прийняття Користувачем умов даної Угоди та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки у випадку успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

 

2.7. Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;

 

2.8. Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;

 

2.9. Оголошення - це певна інформація із загальною тематикою, що характеризує певний товар або послугу, яку Користувач розміщує на Сайті у форматі, визначеному Компанією.

 

2.10. Послуги/сервіс carusel.biz - будь-які платні і безкоштовні послуги, надані Компанією за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту.

 

3.РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувач отримує право безкоштовно розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих товарів або послуг. Форма, параметри визначаються Компанією.

 

3.2. Безкоштовним є сам факт розміщення оголошення. Додаткові послуги, такі як: підняття оголошення в ТОП та інші послуги, які дають можливість виділити оголошення із загального списку, вийти з загального формату такого розміщення, розміщення реклами на Сайті, - є платними послугами. Перелік додаткових послуг, тарифи, умови оплати таких послуг розміщені на Сайті окремо від цієї Угоди.

 

3.3. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки Користувач, вибраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід по якому необхідний для завершення реєстрації.

 

3.4. Використання можливостей і сервісів Cайту, як зареєстрованими та і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язання слідувати правилам і інструкціям по користуванню послуг Сайта.

 

3.5. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси і пароля для входу в систему. Користувач має право користуватися сервісами Cайту тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля.

 

3.6. Користувач зобов'язаний у міру можливості стежити за збереженням свого пароля і не розкривати його третім особам.

 

3.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу в систему, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

 

3.8. Користувач, що розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується помістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги й умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу.

 

3.9. Користувач гарантує, що пропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від домагань третіх осіб.

 

3.10. Користувач гарантує, що пропоновані їм послуги, у разі якщо надання їх потребує спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю користувача.

 

3.11. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари або послуги, розміщені ним на Сайті, і, уразі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістивши інформацію про товар або послугу.

 

3.12. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару і надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

 

3.13. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами, такі як:

 

3.14. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін розміщення на сайті оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Сайт має право припинити розміщення оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди та/або чинного правозастосовчого законодавства.

 • інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурси, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

 

3.15. Користувачеві заборонено:

 • публікувати однакові оголошення з одної і тої ж адреси електронної пошти;
 • публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одне й те ж;
 • дублювати однакові оголошення з різних адресів електронної пошти;
 • публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
 • публікувати оголошення, взаголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або небуквенні символи;
 • публікувати оголошення, опис і/чи заголовок/фотографії яких є непов'язаними, нечитабельним;
 • публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;
 • залишати в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи;
 • розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовчого законодавства.

3.16. Оголошення повинні відповідати географічній області: району, місту і т.д., обраній в налаштуваннях.

 

3.17. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги. Одне і те ж оголошення не може бути дано у двох різних розділах або рубриках.

 

3.18. Оголошення можуть проходити вибіркову пост або премодерацію представниками Компанії.

 

3.19. Адміністрація і модератори сайту (представники Компанії) вправі: 

 • вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії та пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
 • переносити оголошення в інші рубрики Сайту в разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;
 • відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або не відповідають цій Угоді, а також мають право обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

3.20. Не допускається вказівка некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі вказівка ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу.

 

3.21. Тема оголошення повинна відповідати тексту самого оголошення і не повиннамістити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адреси інтернет-ресурсу).

 

3.22. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт.

 

3.23. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

 

3.24. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі оголошень користувачів.

 

3.25. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж: 

 • спиртних напоїв;
 • сигарет і тютюнової продукції;
 • наркотиків;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів; вкрадених, отриманних незаконним способом товарів;
 • предметів, що представляють небезпеку для життя і здоров'я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органівта органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
 • державних нагород, персональних документів, а також бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

3.26. Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

4. ВІДОМОСТІ, НАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну і фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

 

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійної з використанням програмних засобів Сайту вказівки користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

 

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого устаткування, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання користувачем).

 

4.4. Компанія зберігає дані останнього доступу в систему користувача, з метою забезпечення високої якості наданих сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб і інтересів користувача.

 

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту в перебігу часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступної виключно після введення їм логіна і пароля, принаймні, один раз протягом сесії.

 

4.6. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

 

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

 

4.8. Компанія не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

 

4.9. Опитування, проведені час від часу Компанією можуть містити питання про демографічні дані користувачів (наприклад, освіта, вік, дохід). Дані, що збираються Компанією за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не приймати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Компанія використовує демографічні дані, з метою складання статистичних звітів та покращення якості послуг.

 

4.10. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення правової політики Сайту, цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити: 

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживанню довірою;
 • інформацію, що веде до здійснення угод з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
 • особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози кому б то не було;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоду неповнолітнім;
 • неправдиву та інформацію, що вводить в оману;
 • віруси або які-небудь інші технології, які можуть завдати шкоди Сайту, Компанії або іншим Користувачам;
 • інформацію про сервери, що вважаються аморальними, такі як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі чи закону;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в Інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого і мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб’ютерів і т.д.;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги.

 

4.11. Користувачам також заборонено розміщувати оголошення, що рекламують продаж: 

 • спиртних напоїв;
 • сигарет і тютюнової продукції;
 • наркотиків;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів; вкрадених, отриманих незаконним способом товарів;
 • предметів, що представляють небезпеку для життя і здоров'я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органівта органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
 • державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

4.12. Для всіх оголошень, розміщених на Сайті, діє система обмежень, пов'язана з поточним законодавством України.

 

4.13. При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення необхідно вказати номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.

 

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

5.1. Оголошення Користувача може бути видалено Компанією з причини порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також з наступних причин: 

 • у даного Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 • не заповнені основні поля оголошення;
 • інформація, що міститься в оголошенні суперечить справжнім правилам і/або законодавству;
 • інформація, що міститься в оголошенні некоректна;
 • заголовок оголошення не містить інформацію про пропонований/затребуваний товар/ послугу;
 • заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, багатокрапки та інші знаки;
 • заголовок або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не служить меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 • фотографія містить елементи користувальницького інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. д.;
 • фотографія містить яку-небудь рекламну інформацію (назва компанії, логотип, координати, і.т.д.);
 • фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • оголошення, подане в рубрику, яка не відповідає змісту поданого оголошення.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ПК, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах сайту, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів і інших правовласників.

 

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісівСайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

 

6.3. Щоб надати Компанії право публікувати Відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно, безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензоване право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або не знаних інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно і безстроково. При цьому Користувач зберігає всі права власності на утримання розміщуваної в оголошенні інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту.

 

6.4. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе виключну відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

 

6.5. Розміщуючи на Сайті оголошення із зображеннями без знака охорони авторського права Користувач погоджується з використанням зображення та/або його частини в інтересах Компанії без виплати винагороди.

 

6.6. Користувач зобов'язується: 

 • не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру сайту;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на сайт без письмового дозволу Компанії;
 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на сайті (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Компанії;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на сайт.
 • не використовувати Відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. На даний пункт Угоди не включені дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.

 

6.7. Користувачеві забороняється: 

 • обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

 

6.8. Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 

6.9. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни чи припинення.

 

6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на сайті.

 

6.11. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач є порушником умов цієї Угоди. Порушником вважається користувач, сповіщенийадміністрацією Сайту про ведення діяльності, що порушує правила Сайту і права третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити акаунт Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

 

6.12. Компанія має право на власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.

 

6.13. Компанія має право передати Сайт зі всіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів своєму правонаступнику за договорами чи за інших підстав. Повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється на розсудКомпанії без повідомлення про це Користувача.

 

6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку, які будуть розглянуті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті претензії.

 

6.15. Компанія залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), не надання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

 

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1. Замовлення (акцептування) платних послуг carusel.biz здійснюється Користувачем на Сайті, в особистомуобліковому записі, а також у будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

 

7.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, розміщені на Сайті, після чого може замовити такі послуги. Детальна інформація про вартість всіх послуг вказана.

 

7.3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється у порядку, зазначеному на Сайті.

 

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

8.1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик, оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, з використанням його даних. Компанія, у тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень.

 

8.2. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між користувачами або її стороною.

 

8.3. Компанія не може контролювати достовірність розміщеної користувачами в оголошеннях інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

 

8.4. Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в розміщуваних оголошеннях. Усі суперечки та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

 

8.5. Компанія не несе відповідальності за будь несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації, що зберігається на них про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

 

8.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Компанії.

 

8.7. Компанія закликає користувачів дотримуватися обережності і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен взяти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії передбачає, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

 

8.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсним і легальним, виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Компанія не несе відповідальність за завершення угоди Користувачем сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

 

8.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з його дочірніми компаніями, афілійованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

 

8.10. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у випадку здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

 

8.11. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем. У разі обгрунтованості скарг Користувача Компанія видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

 

8.12. Компанія не несе відповідальності за невиконання або утруднення у виконанні зобов'язань за надання доступу до Сайту через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

 

8.13. Компанія не несе відповідальності за несправності в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.

 

8.14. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти, не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток і штрафні збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

 

8.15. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

 

8.16. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених правозастосовним законодавством.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

9.1. Ця Угода набирає чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

 

9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії та пояснення причин.

 

9.3. У разі якщо Компанією були внесені які-небудь зміни до Угоди у порядку, передбаченому пунктом 9.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт не припинення використання сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

 

9.4. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках: 

 • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, у тому числі її репутації, або користувачам carusel.biz;
 • Вчинення інших дій, які суперечать політиці Компанії;
 • Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

10.1. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, доставляються за електронною адресою, наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

 

11.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на Сайті та/або розсилаються за електронними адресами користувачів, що підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/ реєстрації на відповідному Сайті.

 

11.3. При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо які-небудь суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди, або у зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства у судовому порядку.

 

11.4. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються впорядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

 

11.5. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «правозастосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

 

11.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягаючим примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.