Умови обробки персональних даних

  1. При розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних, згідно чинного законодавства України.

 
2. Надаючи свої персональні дані Компанії, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних сервісу carusel.biz на умовах, викладених в цьому документі.
 
3. Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Також, Користувач дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам.
 
4. Користувач сервісу carusel.biz також дає згоду на інші дії, які може здійснювати сервіс carusel.biz з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними: 
  • ім'я користувача;
  • регіон проживання, адрес електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача;
  • ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів;
  • повідомлення, листи, заяви, передані користувачеві іншими користувачами і навпаки.

 

5. Персональні дані користувачів Сайту обробляються сервісом carusel.biz з метою: 
  • забезпечення функціонування механізму розміщення рекламних повідомлень користувачів на Сайті і можливості контакту з ними користувачів, що зацікавилися оголошеннями;
  • захисту користувачів від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;
  • збору статистичної інформації по роботі Сайту для її обробки та використання при впроваджені нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень;
  • забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з ними;
  • перевірки відповідності користувача вимогам цієї Угоди;
  • для інформування користувачів з приводу умов надання послуг, а також змін в сервісах та організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

 

6. Персональні дані користувачів, що обробляються Компанією згідно з цим документом, зберігаються протягом усього строку діяльності Сайту або до моменту, коли користувач побажає розірвати відносини з Компанією.
 
7. Компанія розкриває персональні та інші дані користувачів виключно в цілях, пов'язаних з публікацією користувачів рекламних оголошень і доступом до цих оголошень інших користувачів. Приймаючи Угоду, користувач погоджується з розкриттям внесених ним даних всім користувачам Сайту з урахуванням умов та обмежень, встановлених цією Угодою.
 
8. Відповідно до вимог чинного законодавства України Компанія може розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.